آموزشکده فنی شماره 1 کرمانشاه





آموزشکده فنی شماره 2 استان




آموزشکده فنی شماره 2 استان کرمانشاه آموزشکده فنی شماره 2 استان کرمانشاه



آموزشکده فنی شماره ۲ پسران




دانشگاه فنی و حرفه‌ای شماره 2 پسران کرمانشاه در سال 1374 با نام آموزشکده فنی شماره 2 پسران



آموزشكده فني و مهندسی کرمانشاه




اطلاعیه مهم الزام همراه داشتن کارت ورود به جلسه با شماره صندلی در آزمون پایانی ترم تابستانی



آموزشکده فني و حرفه اي پسران




تقویم آموزشی و جدول انتخاب واحد ترم اول 9394 26/05/93 سیاهه نشریات جعلی 11/05/93 اطلاعیه کمیسیون



مهارت نیوز آموزشکده هاو




تلفن 0411280243804112808999 فکس 04112809955 آدرس تبریز خیابانبهارروبروی پارک بانوان آموزشکده فنی



آموزشكده فني اروميه شهيد قاضي




رئیس اداره حراست آموزشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه منصوب شد طی حکمی از طرف مدیر کل



اموزشکده ها و دانشکده های فنی و




اموزشکده های فنی و حرفه ای منطقه یک آذربایجان شرقی آموزشکده فنی شماره 2 تبریز



آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای




رديف نام موسسه آموزش عالی آدرس وب سايت 1 آموزشکده فنی پسران شهرکرد wwwshtcacir 2 آموزشکده فنی



آموزشکده فنی وحرفه ای شماره یک




نشانى اينترنتى http//wwwkhthecacir عنوان انگليسى khthecac عنوان فارسى آموزشکده فنی وحرفه ای شماره



دانشکده فنی و حرفه ای تبریز




ریاست محترم جدید دانشکده فنی و حرفه ای تبریز معرفی شد