آموزشکده فنی شماره 1 کرمانشاه

آموزشکده فنی شماره 2 استان
آموزشکده فنی شماره 2 استان کرمانشاه آموزشکده فنی شماره 2 استان کرمانشاهآموزشکده فنی شماره ۲ پسران
دانشگاه فنی و حرفه‌ای شماره 2 پسران کرمانشاه در سال 1374 با نام آموزشکده فنی شماره 2 پسرانآموزشكده فني و مهندسی کرمانشاه
اطلاعیه مهم الزام همراه داشتن کارت ورود به جلسه با شماره صندلی در آزمون پایانی ترم تابستانیآموزشکده فني و حرفه اي پسران
تقویم آموزشی و جدول انتخاب واحد ترم اول 9394 26/05/93 سیاهه نشریات جعلی 11/05/93 اطلاعیه کمیسیونمهارت نیوز آموزشکده هاو
تلفن 0411280243804112808999 فکس 04112809955 آدرس تبریز خیابانبهارروبروی پارک بانوان آموزشکده فنیآموزشكده فني اروميه شهيد قاضي
رئیس اداره حراست آموزشکده فنی شهید قاضی طباطبایی ارومیه منصوب شد طی حکمی از طرف مدیر کلاموزشکده ها و دانشکده های فنی و
اموزشکده های فنی و حرفه ای منطقه یک آذربایجان شرقی آموزشکده فنی شماره 2 تبریزآموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای
رديف نام موسسه آموزش عالی آدرس وب سايت 1 آموزشکده فنی پسران شهرکرد wwwshtcacir 2 آموزشکده فنیآموزشکده فنی وحرفه ای شماره یک
نشانى اينترنتى http//wwwkhthecacir عنوان انگليسى khthecac عنوان فارسى آموزشکده فنی وحرفه ای شمارهدانشکده فنی و حرفه ای تبریز
ریاست محترم جدید دانشکده فنی و حرفه ای تبریز معرفی شد