آموزش وپرورش شهرستان لنگرود

لنگرود
ازچند مركز آموزشي وورزشي آموزش وپرورش لنگرود باز ديد به عمل آمد مدارس استعداد هاي درخشانمدیریت آموزش وپرورش شهرستان
برگزاری جلسه حوزه مقاومت بسیج و آموزش و پرورش جلسه کمیته اجرایی پایگاه تابستانه نشاطسایت آموزش و پرورش شهرستان لنگرود
سایت آموزش و پرورش شهرستان لنگرود خبر می گویند علیه شما اجماع جهانی شده تلفیق جنسیتیguilanmeduir
The file /Portal/theme/meduazar92/Picture/ShowPictureaspx does not existشلمانیوز گیلان ، لنگرود ، شلمان
شلمانیوز گیلان ، لنگرود ، شلمان حب الاوطن نصف الايمان shalmannewsblogfa / shshalmaniyahoocomانجمن شعر و ادب حافظ شهرستان
انجمن شعر و ادب حافظ شهرستان لنگرود فعالیت های ادبیاطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت درلنگرود خبر wwwlangrodkhabarir
لنگرود عابدینی به گزارش لنگرود خبر ، رحیم رحیمی بخشدار مرکزی شهرستان لنگرود در این جلسه بابانک اطلاعات اصناف، شرکت ها و
بانک اطلاعات اصناف، صنایع شرکت ها کارخانجات مشاغل و اصناف ایران ، بانک طرح های توجیهی وزارتادبیات متوسطه دوره اوّل استان
ادبیات متوسطه دوره اوّل استان گیلان ادبیات فارسی ،بومی و محلی ادبیات متوسطه دوره اوّل