اخرين خبرنقل وانتقالات ليگ برترايران

آخرین نقل و انتقالات هـــواداران
قرارداد گیلسون برزیلی دقایقی قبل در هیئت فوتبال به صورت رسمی ثبت شد