اداره اموزش پرورش ناحیه 2 اهواز

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز
قابل توجه کلیه نیروهایی که بصورت موقت به این ناحیه منتقل گردیده اند به اطلاع کلیه نیروهاییاداره آموزش پرورش ناحیه 4 اهواز
اداره آموزش پرورش ناحیه 4 اهواز کارگروه کنکور ناحیه 4اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
جلسه هم اندیشی مسئولین انجمن اولیاء و مربیان مدارس منطقه گلبه حضور ارزیابان اداره کلاداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی
فرم بازديد ارديبهشت 1392در زير سايت ارزيابي عملكرد اداره آموزش و پرورش شهرستان خليل آباداداره کل آموزش و پرورش خوزستان
وزير آموزش وپرورش در نشست صميمي با 500 نفر از فرهنگيان شهر اهواز معلم درتمام امور بايد موردپورتال وزارت آموزش و پرورش
تخصص گرايي زمينه ساز بهره وري درآموزش وپرورش است مديركل آموزش وپرورش آذربايجان شرقي درجمعاداره آموزش و پرورش ناحیه دو زنجان
سازمان آموزش و پرورش استان زنجان اداره آموزش و پرورش ناحیه دو زنجاناداره آموزش وپرورش ناحيه 2 شيراز
دستگاه‌های آموزشی متعهد و دلسوز برای نجات کشور، اهمیت ویژه‌ای در حفظ نوپایان و جواناناداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
در اردوگاه كشوري شهيد بهشتي اصفهان برگزار شد چهارمين دوره مسابقات همخواني قرآن كريم ويژهكرمانشاه ناحيه 2 آموزش و پرورش
اسامی معلمان نمونه استانی و منطقه ای ضمن تبریک به معلمان منتخب ناحیه 2 کرمانشاه در سطوح