ازمون ادواری سازمان فنی و حرفهای

ثبت نام آزمون ادواري
1 در بخش خرید کارت اعتباری در صورت کسر مبلغ کارت از حساب شما و عدم دریافت شماره پیگیری ، مبلغصفحه اصلی
داوطلبان حرفه های صنعت ساختمان، قالی بافی و صنایع دستی آزمون شهر اصفهان برای اطلاع از زمانسامانه کارت ورود به جلسه و اعلام نتایج
کارت ورود به جلسه آزمون هماهنگ مرحله هشتم سال 91 ، مورخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۱ جهت دریافت کارت ورود بهlt;اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
آموزشهای فنی و حرفه ای به چه شیو ه ای می تواند باعث توسعه اشتغال پایدار در کلانشهر تهران گردد؟مشاوره حرفه ای دانش آموزان ثبت نام
مشاوره حرفه ای دانش آموزان ثبت نام برای آزمون ادواری سازمان فنی و حرفه ای و ارتباط آن بامرکز آزمون مجتمع مراکزآموزشی فنی
مرکز آزمون مجتمع مراکزآموزشی فنی حرفه ای آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به آزمون های عملی درمرکز فنی و حرفه ای شماره 19 شهریار
مرکز فنی و حرفه ای شماره 19 شهریار آدرسفاز3 اندیشهشهرک صدفخ شاهدخ توحیداداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
آغاز ثبت نام اولین آزمون ادواری سال 1392وآزمون ادواری صنعت ساختمان و صنایع دستی، فرش و نان و غلهاداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
زمانبندی آزمون مجدد عملی قبولین کتبی دی ماه91 مراکز123 وآموزشگاههای آزادمرکزآموزش فنی و حرفه ای سردشت لیست
لیست استانداردهای آموزشی فنی و حرفه ای قابل اجرا در سال 88