ازمون ادواری سازمان فنی و حرفهای

ثبت نام آزمون ادواري
11 روز مانده تا شروع ثبت نام آزمون صنعت ساختمان در تاريخ 1393/06/08 11 روز مانده تا شروع ثبت نامتقویم اجرایی آزمون های هماهنگ و
تقویم اجرایی آزمون های هماهنگ و ادواری سازمان آموزش فنی وحرفه ای در سال ۱۳۹۱سامانه کارت ورود به جلسه و اعلام
ردیف مرحله زمان آزمون کتبی زمان اعلام نتیجه کارت ورود به جلسه; 93019 93 هماهنگ مرحله سوماطلاعیه مرکز آموزش فنی و حرفه
اطلاعیه نخستین آزمون عملی سال 91 مراکز،آموزشگاهها،مجدد عملی ادواری اطلاعیه ثبت نامlt;اداره کل آموزش فنی و حرفه ای
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران اعلام نمود سنجش مهارت بیش از 93 هزار نفر از جوانانثبت نام آزمون ادواري
رديف مرحله آزمون بازه دريافت کارنامه; 1 مشاهده نتایج کتبی و عملی آزمون با عنوان quot;۹۳ ادواریپورتال جامع سازمان آموزش فني و
تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد طراحی و تولیدسازمان آموزش فني و حرفه اي کشور
از ابتدای امسال تاکنون؛ بیش از ۶۲۳ هزار نفر ساعت آموزش در مراکز فنی و حرفه‌ای استانسوالات و جزوات ارشد آزاد 93 سنجش3
سوالات و جزوات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را از سایت سنجش3 دانلود نماییداداره کل آموزش فنی و حرفه ای
اجرای گذر مهارتی کاشت زعفران در مرکز آموزش فنی و حرفه ای گوگان47