اعمال اول ماه شعبان

شب و روز اول ماه شعباناعمال ماه
شب اول نمازهاى بسیار در اقبال ذکر شده از جمله دوازده رکعت به حمد و یازده مرتبه توحیدشب آخر شعبان و شب اول رمضان
ازحضرت امام رضا علیه السلام منقولست که هر که سه روز از آخر ماه شعبان روزه بدارد و به ماهاعمال مشترکه ماه شعبان علوم
اعمال مشترکه ماه شعبان برگرفته از کتاب مفاتیح الجنان امّا اعمال مشترک پس چند عمل استاوّلاعمال ماه شعبان دانلود صوتی
اعمال ماه شعبان المعظم فضیلت ماه شعبان شعبان ماه بسیار شریفى است و به حضرت سید انبیاءفضيلت و اعمال ماه شعبان المعظم
بسم الله الرّحمن الرّحيم ماه شعبان المعظّم ؛ اهمّيت / فضيلت آداب و اعمال وقايعادعیه و اعمال ماه شعبان
1 روز سوم شعبان روز مبارکی است پس روزه بگير آن روز را و اين دعا را در آن روز بخوانفضیلت و اعمال مشترکه ماه شعبان
فضیلت و اعمال مشترکه ماه شعبان مجموعه اعمال مستحبی فضیلت ماه شعبان شعبان ماه بسیار شریفىفضیلت و اعمال مشترکه ماه شعبان
فضیلت و اعمال ماه شعبان مناجات شعبانیه نمازهای ماه شعبانروزه در ماه شعبانماه شعباناعمالفضيلت و اعمال ماه شريف شعبان
اعمال مُختصّه ماه شعبان شب اوّل نمازهاى بسيار در اقبال ذكر شده از جمله دوازده ركعت به حمد وفضیلت و اعمال مشترکه ماه شعبان
فضیلت ماه شعبان شعبان ماه بسیار شریفى است و به حضرت سید انبیاء صَلَّى اللهِ عَلِیهِ وَ آله