بازي سودوكو براي آندرويد

دانلود جدول سودوكو براي موبايل
شما حتما با جدول سودوكو آشنا هستيد جدول متقاطع اعدادكه نبايد در هر سطر يا ستون عدد تكراري