دانشگاه علمی کاربردی مرودشت

پرتال دانشگاه جامع علمی و
سرپرست دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور از ارایه خدمات سامانهسامانه جامع آموزشی دانشگاه علمی
پرتال دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز پشتیبانی تمامی حقوق این نرم افزار متعلق به دانشگاهدانشگاه علمی و کاربردی بروجرد2
به سایت دانشگاه علمی و کاربردی بروجرد 2 خوش آمدید مرکز آموزش علمی – کاربردی بروجرد2 درsuastir/?p542 دانشگاه جامع علمی
حضور دانشگاه علمیکاربردی سبزوار ۱، در نهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهدپرتال واحد استانی هرمزگان default
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان هرمزگان در سال 1381 تاسیس و فعالیت خود را در استانآدرس سایت دانشگاه های دولتی
آدرس سایت دانشگاه های دولتی، آزاد، پیام نور و علمی کاربردی کشور agrishora شورای صنفی دانشکدهپرتال واحد استانی خوزستان default
سافاتمرکز آموزش های عالی آزاد و خاص دانشگاه جامع علمی کاربردیدانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت این واحد دانشگاهی که جامع می باشد مادر سایر دانشگاها ازدانشگاه آزاد اسلامی استان فارس
1 واحد دانشگاهی آباده واقع در شهر آباده لیست رشته ها 1 حسابداری کاردانی 2 کارشناسی حقوق 3