دریافت نتیجه سمپاد

شبکه سمپاد
شبکه سمپاد دبیرستان استعدادهای درخشان علامه حلی شهربابک دوره اولوب گاه ریاضی 187; اول دبیرستان
سایت خوب و به دردبخوریه فقط 171;یک هدیه 187; و 171;پی چیست ؟187; را نتوانستم پیدا کنمکــــــــــــــــلاس
راهنمای آزمون ۱ بر روی شرکت در آزمون کلیک کنید ۲ چنانچه نام کاربری و رمز عبور دریافتثبت نام مدارس سمپاد و نمونه
از تاریخ 90/12/22 لغایت 91/2/10 ثبت نام داوطلبان برای ورود به مدارس راهنمایی و متوسطه سمپاد و نمونهمیگنا لينك هاي دریافت کارت
لينك هاي دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مدارس نمونه و استعدادهای درخشان سمپادسال92فردا، آخرین مهلت دریافت کارت
مهلت دریافت کارت ورود به آزمون مدارس سمپاد و نمونه دولتی که از ۲۷ خرداد آغاز شده بود، ‌فرداتیزهوشان سمپادکلاسهای آزمون
تیزهوشان سمپادکلاسهای آزمون تیزهوشان تیزهوشان سمپادکلاسهای آزمون تیزهوشاندبيرستان استعدادهاي درخشان
مشاهده نتیجه توزیع دبیرستان دوره دوم برای دانش آموزان سال سومکــــــــــــــــمال
کــــــــــــــــمال ســــمپــاد آموزشی و فرهنگی مربوط به جزوات اولدومسوم و پیشمعاونت پرورش استعدادهای درخشان
۱ تاریخچه; ۲ اختلاف نظر; ۳ تحصن یازده بهمن; ۴ نقد مدارس سمپاد; ۵ مدرسه‌های سرشناس; ۶ منابع