سامانه ثبت نام الكترونيكي(سناد)

سناد آبگینه پرداز sanaad دعوت
شرکت آبگینه پرداز شرق در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنل فنی خود از افراد واجد شرایط زیر دعوتسنادسامانه ثبت نام اينترنتی
187; ورود به صفحه اصلی سایت سامانه سناد http//sanaadmeduir 187; دریافت خروجی سامانه سناد برای سیستمسامانه ثبت الکترونیکی پذیرش
چنانچه راهنمای متقاضیان را مطالعه نموده و حائز شرایط می باشیدسامانه دانش آموزی وزارت آموزش
ثبت نام دانش آموزان دانش آموزان گرامی، به منظور پیگیری ثبت نام خود و یا ثبت نام در سیستم، ازسیستم مدیریت ثبت سفارشات واردات
سيستم الكترونيكي ثبت سفارشات واردات كالا، در راستاي خدمت رساني از ابتدای سال 1387 به صورتtejaratasanir
2 چنانچه قبلا در سامانه ثبت نام نکرده ايد، ابتدا برای ثبت نام اقدام نماییدسنادسامانه دانش آموزیثبت نام
سامانه سنادسامانه ثبت نام اينترنتی دانش آموزان مدارسsanaadmeduirسامانه ثبت نام اينترنتيسامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی
این سامانه در راستای دریافت الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی راه اندازی شده استتمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی
تمدید مهلت ثبت نام الکترونیکی دانش آموزان در سامانه سنادسامانه عملیات اینترنتی مالیات
ا طلاعیه مهم الف به منظور ثبت نهایی اظهارنامه مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی