سیستم جامع گلستان مشاهده نمرات پایان ترم

سیستم جامع گلستان
باتوجه به شروع مهلت حذف اضطراري از تاريخ 04/02/92 از مسير زير نسبت به انجام مرحله مذكور اقدامآموزش هاي استفاده از گلستان
موضوعات مهم راهنماي جامع تصويري ورود به سيستم گلستان دانشگاه پيام نورسيستم اطلاعاتراهنماي جامع تصويري ورود به سيستم
lt;gt; ورود به گلستان lt;gt;جامع گلستان lt;gt;جامع گلستان پیام نور lt;gt;دانشگاه گلستان پيام نور lt;gt;دانشگاهطریقه محاسبه نمرات میان ترم و پایان
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور ” pnunacom ” پیرو سوالات مکرر دانشجویان ، بدینوسیله موارد ذیلراهنمای سیستم گلستانبرای دانشجویان
کاربر ارشد دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه راهنمای سیستم گلستان برنامه امتحانات ترم تابستان90پايگاه اخبار پيام نور
پيام نور دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور اخبار دانشگاه پیام نور انتخاب واحد دانشگاهراهنمای سیستم گلستانبرای دانشجویان
قابل توجه دانشجویان جدیدالورود آزمون سراسریراهنمای ورود به سیستم جامع دانشگاهی گلستان وsdpnumihanblogcom
راهنمای سیستم گلستان دانشجویان پیام نور سهندوسبلان http//regpnuacir/ سامانه گلستان اخبارراهنمای سیستم گلستانبرای دانشجویان
پنجشنبه 19 بهمن 1391 187; حراست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی پنجشنبه 19 بهمن 1391