سیستم گلستان دانشگاه قم

دانشگاه پیام نور مركز قم سیستم گلستان
قابل توجه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیرهو سازمان بهزیستی قابل توجهسیستم جامع گلستان
باتوجه به شروع مهلت حذف اضطراري از تاريخ 04/02/92 از مسير زير نسبت به انجام مرحله مذكور اقدامeduqomacir
دستاوردهاي دانشگاه پيام‌نور در دولت عدالت محور نهم و دهم عبارتند از اشتغال به تحصيل بيش ازمعرفی سیستم گلستان شرکت نوپرداز
معرفي سيستم جامع دانشگاهي گلستان طراحي و پياده سازي سيستم جامع گلستان با هدف مکانيزه کردندانشگاه قم
برگزاري 28مين دوره مسابقات قرآن دانشجويان منطقه 4 كشور در دانشگاه قم; برگزاري چهارمين همايشدانشگاه پيام نور استان قم اخبار
روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان قم تشیع پر شکوه پیکر مرحوم محسن پودنکی قهرمان ارزندهسایت رسمی دانشگاه فرهنگیان پردیس
سایت رسمی دانشگاه تربیت معلم حضرت معصومه ص حلول سال نو وبهار پرطراوت را كه نشانه قدرتپردیس قم دانشگاه تهران
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 9291 2 تا 4 بهمن ثبت نام نیمسال دوم