شعر خیام درمورد علم و دانش

دانلود کتاب 25 مقاله درمورد خیام
برای رفیق شفیق poorfar نقل قول دوست عزیز هوس انگیزی عبارت از این است که چیز حاضر و لحظه حاضرحکیم عمر خیام
اشعار خیام بیشتر به زبان پارسی و تازی هستند مضمون عمده رباعیات خیام شک و حیرت، توجه به مرگ ودانش ویکی‌گفتاورد
آ ویرایش 171;آنچه به‌روح آرامش می‌بخشد همانا علم است و بس187; سیدارتا گوتاما گوتاما بوداDonbelid
فرهنگستان زبان؛ آری یا نه؟ پژوهش و نگارش زمان رضاخانی نمایه – در ایران، گروهی از دانشخیام ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
۱ زندگی ۱۱ شرایط دوران خیام; ۱۲ القاب; ۲ خیام در افسانه ۲۱ انابه; ۲۲ ای رفته و باز آمده بلویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
تغییرات اخیر; ویکی‌نویس شوید راهنما; تماس با ویکی‌پدیاسایت تخصصی شعر171;شعر کهن و شعر نو187;
بخوان به نام گل سرخ مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدمانجمن پــارسـیـان
لطفا قبل از ايجاد تاپيک در انجمن پارسیان ، با استفاده از کادر رو به رو جست و جو نماييدحذف نام فروغ فرخزاد از کتاب شعر
نام کشور ما از دوران باستان با فرهنگ و ادب و هنر درآمیخته بوده است و در خاکی که بزرگانی نظیرزندگینامه شاعران و نویسندگان
عنصری سرآمد سخنوران پارسی در دربار محمود و مسعود غزنوی و استاد مطلق در مدح و غزل و قصیده