كلية الشرطة العراقية 2011 2012

Ali Reza Nourizadeh Persian Arabic English
در سوگ احمد احمد كسيلا٬ رفيق هميشه ام٬ يار شبهاي شعر و سرود و سفر٬ پس از سالها درد و رنجAli Reza Nourizadeh Persian Arabic English
نادری پیدا نخواهد شد امید علیرضا نوری زاده مهندس احمد زیرک زاده ، بدون تردید یکی از برجستهپایان نامه انتخاب موضوع پژوهش
انتخاب موضوع پژوهش نویسنده کامیار صداقت ثمرحسینی انتخاب موضوع تحقيق يكي از مهم ترين مراحلالأدب النصوص العربية
موقع لكل المهتمين بـ لغة القرآن / سايتي براي كليه ى علاقه مندان به زبان قرآنتذکره ـ یادداشت های سید محسن
کتابشناسي دکتر سيد حسين مدرسي طباطبائي ويرايش دوم ۲۲۰۰۶ نفر آراء عقيدتي خاندان بنيمترجم عربی حرفه ای
قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعضصراط حمید 3 امنیتی
عموما دولت‌ها و اشخاص برای قرار دادن خود و حزب مطبوعشان در حاشیه امن، منافع شخصی، گروکشی