مدیریت اموزش وپرورش نرماشیر

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بم
طی حکمی از سوی مدیر آموزش وپرورش شهرستان بم صورت گرفت کارشناس فعالیت های اردویی، فوقمديريت آموزش و پرورش شهرستان
مدیر آموزش و پرورش نرماشیر در جلسه شورای آموزش و پرورش خبر داد شروع کلاس های آمادگی کنکور 94فیش حقوقی آموزش وپرورش نرماشیر
مدیریت آموزش وپرورش شهرستان بم وزارت آموزش و پرورشلاهیجان اتوماسیون آموزش
خلیل آقابیگی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش لاهیجان شد 14/11/92پورتال وزارت آموزش و پرورش
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان کرمان درتنظیم اسنادمالی بایددقت،سرعتفیش حقوق کارمندان آموزش وپرورش
فیش حقوق کارمندان آموزش وپرورش شهرستان سنقر خبرغفار یعقوبی
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اعلام جزییات پرداخت 171;عیدی187; فرهنگیانآموزش نیوز سایت وزیر آموزش و
newsedunewseducationآموزش و پرورشآموزش عاليدانشجودانشگاهدانش آموزمدارسمعلماستادآموزشاطلاع رسانی دوره های ضمن خدمت
اطلاع رسانی دوره های ضمن خدمت فرهنگیان آموزش وپرورش مرند قدرت اله محمودلو ، mghodratymailcomاخبار شهرستان نرماشیر خبر فارسی
نرماشیر ، ریگان و فهرج در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه عارضه خشکیدگی خوشه های خرما