نتایج مدارس استعداد درخشان استان یزد

سامانه ثبت نام الکترونیکی آزمون
اطلاعیه پس از بررسی اعتراضات ارسالی از مناطق نتیجه قطعی آزمون استعداد های درخشان قابلسامانه ثبت نام و اعلام نتایج
سامانه ثبت نام و اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان و نمونه دولتی آموزش و پرورشاعلام نتایج مدارس نمونه و
اعلام نتایج مدارس نمونه و استعداد های درخشان 93 روی سطور استان خود کلیک کنید اعلام نتایجنتایج آزمون ورودی مدارس
رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش از اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در اواخرسامانه ثبت نام و اعلام نتایج
داوطلب گرامی سلام به سامانه ثبت نام و اعلام نتایج اداره کل آموزش و پرورش استان خوش آمدیددبيرستان دخترانه استعداد
به سامانه مدیریت دبیرستان فرزانگان یزد خوش آمدید توجه توجه آدرس جدید سایت دبیرستانپورتال وزارت آموزش و پرورشمرکز
دکتر شجاعی رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان از مراحل پیشرفت امورثبت نام و اعلام نتایج آزمون های
ثبت نام و اعلام نتایج آزمون های آموزش و پرورش استان البرزاستعداد هاي درخشان راه مشاور
اعلام نتایج مدارس نمونه و استعداد های درخشان 93 روی سطور استان خود کلیک کنید اعلام نتایجسامانه سنجش آموزش و پرورش استان
اعلام نتایج آزمون ورودی مدارس فرهنگ استان کرمان در سال تحصیلی 9493