گرفتن فیش حقوقی آموزش و پرورش کرمان

فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و
همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر هایوزارت آموزش و پرورش
لطفا منطقه مورد نظر خود را انتخاب نمایید استانبرای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش
برای دریافت فیش حقوقی آموزش و پرورش سمت چپ وبلاگ قسمت موضوعاتwwwfishmeduirkermanmeduir
جهت رفع اشکال سيستم با مسوول سايت تماس بگيريد بازگشت به صفحه خانه بازگشتمرکز‌ سنجش ‌وزارت ‌آموزش ‌و ‌پرورش
رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش با بیان اینکه منابع کنونی پاسخگوی برگزاری این میزان امتحانپورتال وزارت آموزش و پرورش
مقدمه پروژه هاي تحول بنيادين; تحول در پرورشي،فرهنگي،ورزشي و سلامت; شيوه نامه انتخاب معلمآموزش نیوز سایت وزیر آموزش و پرورش
تعدادی از کاربران سایت خواستار ارتباط مستقیم با وزیر آموزش و پرورش و ارائه دیدگاهها و نظراتاداره آموزش وپرورش شهرستان منوجان
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمان اداره آموزش وپرورش شهرستان منوجانآپلود
دانلود سوالات ارشد91 ،دفترچه سوالات ارشد 91 ،دفترچه سوالات آزمون كارشناسی ارشد 91 ،دفترچه